SPLIVALO ANTAL

tüzér negyedes


1890 – 1915

Élt 25 évet. 1890-ben született Budapesten. A haza szolgálatában, harcfeladata eredményes teljesítése után, az S.M.S. LIKA torpedóromboló fedélzetén, Durazzó kikötője előtt 1915.12.29-én hősi halált halt. Hajója aknára futott. Harci őrhelyét soha el nem hagyva hajójával és 33 bajtársával együtt örökre a mélybe merült.


Hátrahagyott dokumentumait szerető utódai adták közre.

bizonyítvány(pdf dokumentum)

Munkahelyi bizonyítványa


Bevonulási képe


Öreg matrózként


Kimaradáson barátjával

Levél öccséhez (pdf dokumentum)


Az S.M.S. LIKA